Sťahovacie rukávy

  • Sťahovacie rukávy

    Sťahovacie rukávy

    ●Vyťahovacie puzdro je cylindrický čap
    ● Používa sa pre optické aj stupňovité hriadele.
    ●Odnímateľné puzdro je možné použiť len pre krokový hriadeľ.